دست نوشت وصیتنامه و زندگی نامه

:: دست نوشت وصیتنامه و زندگی نامه

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید ....

شهید هادی صدیقی تنکابنیمنبع : شهید هــادی صدیــقی تنکابنیدست نوشت وصیتنامه و زندگی نامه
برچسب ها :

مصاحبه ها و خاطرات شهید هادی صدیقی

:: مصاحبه ها و خاطرات شهید هادی صدیقی

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید ....

شهید هادی صدیقی تنکابنی  

وصیت نامه

:: وصیت نامه


1 – الابذکر الله تطمئن القلبوب و در این راه شهادت زیباست .
2 - ... شهادت یک انتخاب است مرگ نیست بلکه حیات است . 
3 - ... و شهید شاهد  و سمبل است و به انسان های دیگر درس می دهد که راه شهید را انتخاب کنند .
4 – پس شهادت لقا الله است . رویت و دیدار اوست و چه چیز از این بهتر .
5 – پدرم ! افتخار کن که ابراهیم وار اسماعیلت را به قربانگاه فرستادی .
6 – برادران و خواهرانم !دست از اسلام و امام بر ندارید . 
7 - ... دست از قرآن واسلام بر ندارید و با قرآن وامام باشید .
8 - ... تقاضا دارم حتماًنماز را بخوانند و نگذارند قضا بشود و این فریضه عبادب را انجام بدهند .
9 - ... شهادت ها مارا به مسائل آشنا ساخت و ما را زنده کرد که شهادت چنین خاصیتی دارد .
10 - ... از امت اسلامی می خواهم که سلاح شهادت را بر گیرند تا بر راه خود توفیق پیدا کنند .

منبع : شهید هــادی صدیــقی تنکابنیوصیت نامه
برچسب ها : شهادت

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com